8 druhů inteligence a jak je rozvíjet

Kdysi jsem uveřejnil článek o rozvoji dětí, kde jsem zmiňoval 4 základní dimenze rozvoje od S.Coveye. Nejznámější je IQ, v posledních letech se hodně zmiňuje EQ – emocionální inteligence. Ty dvě další jsou FQ – fyzická inteligence a SQ – spirituální inteligence.

Nicméně ukazuje se, že druhů inteligence je ještě více. Pěkně to popisuje článek National Geographic.

My se teď podíváme, jak jdou tyto inteligence rozvíjet pomocí her.

  1. Jazykově – verbální inteligence – rozvíjí ji jakákoliv činnost se slovy zejména tedy komunikace. Ať už je písemná, čtená, mluvená. Když se nad tím zamyslíte, tak každá hra má svoji slovní zásobu (například na schovávanou – spíše se v ní budou objevovat slova typu vidím tě, piky piky atd.) Pro rozvoj této inteligence je tedy potřeba volit hry, které spíše slovní zásobu záměrně rozšiřují. Pro menší děti to mohou být například hry, kde se vyskytují specifické role – na obchod, na školu – protože tam se vyskytuje specifická slovní zásoba. Pro větší děti divadlo. Pro mládež nejrůznější komunikační hry viz hranostaj.cz Z neherních aktivit pak čtení, vyprávění příběhů. Úplně nejlepší je ale vysvětlovat všechno, co se běžně děje – to, co děláte, to, co budete dělat, to,co se děje kolem vás. Dítě tak dostává jednak informace k tomu, co se děje, což mu posiluje důvěru a pocit bezpečí a jednak se učí spoustu nových slov.
  2. Logicko-matematická inteligence – zde se nejvíce hodí logické hry – piškvorky, lodě, dáma, šachy, go, karetní hry (takové, kde nejde jen o náhodu). Na základní počítání je výborné oko-jednadvacet bere. Dále jsou vhodné deskové hry. Patří sem i počítačové hry – zejména strategie. Dále jsou vhodné hádanky/úlohy – slovní, se sirkami, šifrování, číselné doplňovačky (posloupnosti), omalovánky podle příkladů atd. To už se blíží hodně individuální výuce – pěkné materiály můžete nalézt zde Pro individuální výuku je také kvantum matematických her na internetu (anglické porovnání zde)
  3. Zvukově-hudební inteligence – takových her moc neznám. Napadá mne rozeznávání zvuků (například řeč zvířat), divadlo – s písničkami. Tím se dostáváme k lidovým hrám, které hodně často obsahovaly písničky.  Knižní podobu jsem našel  zde a televizní zde
  4. Tělesně-pohybová inteligence – sem patří v podstatě všechny hry mimo deskových a počítačových. Dále sem patří všechny sportovní hry (fotbal, ..). Takže her je spousta a stačí si vybrat například zde Ohledně sportů doporučuji, ať dítě do 8 let se zabývá sportovní všestranností (Sokol) nebo atletickou přípravkou. Poté ať zkouší různé sporty, které ho přitahují, až nalezne ten, který ho baví a jde mu dobře. Klukům mezi 12-18 lety obecně doporučuji bojové sporty, kde se hodně procvičuje obratnost a také jim to může hodně posílit sebevědomí.
  5. Vizuálně-prostorová inteligence – protože tato inteligence souvisí s orientací v prostoru, tak se sem hodí hry, které se odehrávají v členitém nebo větším prostoru. Dále výlety a návštěvy hradů a různých atypických objektů. Patří sem i práce s mapou, kdy si děti uvědomí, že mapa je zmenšenina zemského povrchu a umožňuje jim určit, kde co je a kudy se kam vydat. Tím se dostáváme k Legu, které umožňuje stavět zmenšené modely všeho možného. Vhodné jsou také všechny druhy stavebnic. Pro méně konstrukční typy je vynikající keramika, práce s hlínou, plastelínou a jinými tvárnými materiály. Z určitého pohledu jsou vynikající všechny počítačové simulátory, které umožňují si vyzkoušet pro děti neobvyklé perspektivy. A samozřejmě Minecraft. Nedávno jsem viděl závody dronů v hale, kdy závodníci měli na očích videobrýle, do kterých se přenášel obraz z dronu. Stejný obraz se přenášel na televizní obrazovku. No, mě se dělalo špatně po pár vteřinách, závodní dráha byla plná zatáček a překážek, takže drony se pohybovaly ve velkých výkrutech a zákrutech. Ale závodníci byli v pohodě, a zřejmě by z nich mohli být vynikající operatéři poštovních dronů, robotů, vesmírných lodí….
  6. Vnitřní neboli intrapersonální inteligence – schopnost vyznat se sám v sobě, uvědomovat si svoje myšlenky, pocity, tělesné stavy a být schopen s nimi nakládat. K tomu mne nenapadla žádná hra nebo skupina her. Základem je spíše jeden konkrétní prvek, který do her můžeme vložit, a to sebereflexe. Sebereflexi podporuji tak, že umožním dětem se vyjadřovat k programu, k tomu co se děje, co si o tom myslí, co cítí. Dávám prostor tomu, aby se vyjádřily všichni – i ti, co na to nejsou zvyklí, a tudíž jim to může chvíli trvat, než se vymáčknou.
  7. Společenská neboli interpersonální inteligence – neboli schopnost vyznat se v lidech a vyjít s nimi. V tomto případě jsou to všechny hry mimo těch, které se dítě hraje samo. Zde naopak přichází ke slovu reflexe, tj. naslouchání ostatním, jak se jim při hře dařilo, co prožívali. Děti si tak můžou uvědomit, že jsou v něčem stejné a v něčem jiné, a to je na jedné straně učí sounáležitosti a na druhé straně respektu a toleranci. Základem je v tomto případě postoj s jakým k dětem přistupujeme. Téměř všechno chování děti kopírují od svého okolí, a to co jim vědomě i nevědomě předvádíme, to budou opakovat.
  8. Přírodní inteligence – vztah k přírodě. Jestliže ostatní inteligence představují nástroje k tomu, jak člověk zlepšuje své bytí na zemi, tak tato sem rozhodně patří. Jedním prvkem pro její rozvoj je pobyt v přírodě. Hry v přírodě jsou proto jednou z nejlepších rozvojových metod – rozvíjí se při nich více typů inteligencí včetně té přírodní. Další aktivity sem patřící je péče o zahrádku, pěstování rostlin, péče o domácí zvíře, výlety do přírody.
  9. Další typ inteligence, který sem zařazuji já, je technická inteligence – vztah k technice, schopnost vyznat se ve strojích, motorech, elektronice. Ten například já nemám a proto obdivuji všechny, co dokáží něco opravit, sestrojit, navrhnout, zkonstruovat. K rozvoji slouží stavebnice a jiné konstrukční aktivity (stavba bunkru). Bude k tomu potřeba také prostorově-vizuální inteligence, ale protože tu mám já sám vysokou, tak nejspíše sama o sobě nestačí.
  10. A s pohledem na začátek článku doplňuji spirituální inteligenci – vztah k tomu, co nás přesahuje, ať už to nazveme bohem, osudem nebo něčím jiným. Toto téma dalece přesahuje prostor pro tento článek a tak se k němu v budoucnu vrátím. Zájemce mohu odkázat na dva zajímavé zdroje  – Spiritualita v zážitkové pedagogice a  Spiritualita v počítačových hrách

Skončil jsem tedy u deseti druhů inteligence, ačkoliv jsem jich v nadpisu sliboval jen osm. Možná je jich ještě více a budu vám přát, ať zjistíte, jaké mají vaše děti talenty, protože to jim umožní se rozvíjet správným směrem.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů